O Nas

Metody pracy w gabinecie terapetycznym Magdaleny Żurawskiej oparte są na standardach akredyowanych szkół psychoterapii w Polsce i Europie. 

W swojej pracy korzystam ze stałej spółpracy z superwizorami PTPPd https://ptppd.pl/   STU http://www.ptp.org.pl/  PIFE http://www.pife-europe.eu/en/
(c)2017, All Rights Reserved